srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


A8J         6EO      
3 D    B      J   25B
IDU   T59     T      
  8    U      X   GBJ
BH2           B      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     

DA ODMOR NE BUDE SKUP 

SPECIJALNA PONUDA !!!

K U Š A D A S I
Polazak: 11. JUL
12 DANA
PAKET ARANŽMAN: AVION (ČARTER LET) + TRANSFER + SMEŠTAJ
+MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE
Program putovanja sa cenovnikom br. 5 od 15.06.2012.

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 11.07.
22.07.
SANTUR *** 1/2 PP 349
I dete 175
II dete 259
ALP *** 1/2 PP 369
I dete 175
ALBORA *** 1/2 PP 389
I dete 175
II dete 285
SOZER *** 1/2 PP 429
I dete 175
II dete 289
SURTEL *** 1/2 AI 499
I dete 175
II dete 349
USLAN *** 1/2 PP 359
I dete 175
II dete 269
DABAKLAR **** 1/2 PP 429
I dete 175
II dete 309
DENIZ *** 1/2 PP 349
I dete 175
II dete 265
ASENA *** 1/2 AI 599
I dete 175
II dete 415
SOLE SANTA MARIA **** 1/2 AI 669
I dete 175
II dete 455
AYMA-Ladies beach *** 1/2 PP 439
I dete 175
II dete 319
ATINC **** 1/2 N/D 489
I dete 175
II dete 345
ATINC **** 1/2 PP 524
I dete 175
II dete 362
OZCELIK *** 1/2 PP 499
I dete 175
II dete 355
CHARISMA ***** 1/2 PP 959
I dete 175
II dete 609
GRAND BLUE SKY **** 1/2 AI 889
I dete 175
II dete 585
KORUMAR ***** 1/2 AI 1069
I dete 175
II dete 699

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

 

Program SPECIJALNA PONUDA - sa cenovnikom počinje da važi od 15.06.2012., i važi isključivo za nove rezervacije počevši od dana objavljivanja ovog cenovnika 15.06.2012
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana u 7 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE -isključivo u agenciji Argus Tours, ili 150 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni
NAPOMENA: Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana !!! Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotelske sobe, do trenutka napuštanja hotelskih soba, a prema hotelskim pravilima. Spisak usluga all inclusive, čine sastavni deo programa putovanja. Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja.Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne kontsrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!! U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali sei sta, bez obzira na mogući drugačiji sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe.U sobe se ulazi prvoga dana boravka od 15.00h i napuštaju se oko 10h poslednjeg dana boravka!!! Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge po izboru iz tabele, upotrebu klime u hotelima gde se vrši doplata samo prilikom rezervacije aranžmana!!! Programom predviđene usluge ( polupansion ili all inclusive ) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotelske sobe, do trenutka napuštanja hotelske sobe, a prema hotelskim pravilima.Strogo je zabranjeno unošenja hrane i piće u hotele! Postoji mogućnost ranih jutarnjih,večernjih i noćnih letova, u zavisnosti od raspoloživosti i dozvola avio flote.
PROGRAM PUTOVANJA: 1.dan-putovanje Beograd – Turska
. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla“, kod šaltera Argus Tours-a(broj 713) dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje za Tursku letom JU 4344 oko 06.00 h(Izuzev za polazak 20.06 kada je predviđeno poletanje u 04h i 30 min) ,JU 4346 oko 12.00 h(Izuzev za polazak 20.06 kada je predviđeno poletanje oko 14h) i JU 4348 oko 11.30 h(Izuzev za polazak 20.06 kada je predviđeno poletanje oko 14h).Posluženje u avionu. Čarter let za Tursku. Sletanje u Tursku (po lokalnom vremenu) predviđeno za let JU 4344 oko 08.45 h , JU 4346 oko 14.45.h, ili za let JU 4348 oko 14.15.h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel.Noćenje. 2.dan – 10/11.dan Turska–. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11/12.dan -putovanje Turska – Beograd napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer do aerodroma u Turskoj. Čarter let za Beograd.Predviđeno poletanje(po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 4345 oko 09.35 h , JU 4347 oko 15.35 h ili JU 4349 oko 15.05 h. Posluženje u avionu. Predviđeno sletanje(po lokalnom vremenu) u Beograd za let JU 4345 oko 10.25 h ,JU 4347 oko 16.25 h ili za let JU 4349 oko 16.10 h.Kraj programa
ARANŽMANOBUHVATA:avioprevoz - čarter let,narelacijiBeogradTurska (aptMilas-Bodrum)– Beograd, transferaerodromhotelaerodrom, boravakod11 noći saodabranomuslugom, u standardnim dvokrevetnimilidvokrevetnimsobamasapomoćnimležajem, troškove međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća, uslugepredstavnikaagencije ili inopartnera, za vreme trajanja aranžmanai organizaciju puta.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Sveaviotakse trenutno oko 28,28 (12 €-putnički servis aerodromaNikolaTesla, 3,3 €-sigurnosnataksa, 12€ taksa aerodroma u Bodrumu , 0.98 € naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije, i YQ taksa za gorivo trenutno 10 (Aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva.Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu)kojeseplaćaju u agenciji uz aranžman,najkasnije 21 dan pred put (plaćajuseudinarskojprotivvrednosti - taxesupodložne promenama i ne mogu se platiti u ratama),individualne troškove, ekstra hotelske troškove i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner USLAN TURIZM TAŞIMACILIK VE HAVACILIK LTD.ŞTI, GÜMÜŞSUYU, DÜNYA SAĞLIK SOK. No:3/5 TAKSIM / BEYOĞLU - ISTANBUL.
NAPOMENA: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. U slučaju promena cena goriva, u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja.
POPUSTI ZA DECU se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi! Ukoliko su dva deteta uzrasta od 0 do 6 godina jedno dete plaća cenu drugog deteta u svim hotelima. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu, međunarodno putno osiguranje i plaćaju samo 25€. Deca od 2 do 12 godina plaćaju cenu ugovorenog aranžmana na bazi osnovne usluge iz tabele.
Deca od 2 do 12 godina ostvaruju popust od 50% na doplatu za polupansion ili All inclusive. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 6 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. DOPLATA za jednokrevetnu sobu: 50 % od cene aranžmana u svim hotelima.U slučaju spajanja 2 smene, naplaćuje se cena aranžmana predviđena iznosom iz tabele, za svaku smenu.
NAPOMENA:Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera ,a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours
OPISIHOTELASADRŽANISUUDODATKUKOJIPRATIOVAJCENOVNIKISASTAVNISUDEOPROGRAMAPUTOVANJA. Zaobaveštenje o tačnom vremenu poletanjaavionaizBeograda, obaveznokontaktiratiagencijudvadanapredput.
Aranžman je rađen na bazi minimum 144 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS
Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.